MoodleDay.cz 2022

Důležitá data

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

31. 8. 2022

Oznámení o přijetí příspěvku

5. 9. 2022

Odeslání finálních verzí do databáze MoodleDay.cz 2022

5. 9. 2022

MoodleDay.cz 2022

15. 9. 2022

Konzultační den

16. 9. 2022