MoodleDay.cz 2022

Odeslání příspěvku

Anotaci příspěvku nebo celý příspěvek nám prosím zašlete na emailovou adresu michal.bajer@pragodata.cz. Příspěvek bude uložen do databáze Moodle. Alespoň jeden z autorů se musí na MoodleDay registrovat a zaplatit vložné.

Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Prezentace jsou publikovány zde. S tištěným sborníkem se pro MoodleDay 2022 nepočítá.

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky MoodleDay jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.