MoodleDay.cz 2022

Příspěvky

Publikované příspěvky budou průběžně aktualizované na této stránce.

Autor Instituce Název příspěvku
Michal Bajer PragoData Consulting, s.r.o. Nová verze Moodle 4.0
Daniel Dostál Univerzita Palackého v Olomouci Vzájemné hodnocení studentů v Moodle na UPOL
Martin Hájek Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Využití LMS Moodle pro potřeby vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a modul pro phishing
Ludmila Horáková a Ondřej Mrázek Kancelář e-learningu Centra informačních technologií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Podpora e-learningu a aktuální stav použití LMS Moodle v prostředí FF MU
Adrian Kapias Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Zkušenosti z aktualizace a provozu LMS Moodle verze 4.0 – o čem je dobré vědět
David Kordek Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Specifika testování v LMS Moodle na LF HK UK
Jitka Strýčková PragoData Consulting, s.r.o. Vlnění v LMS Moodle
Jitka Strýčková a Michal Bajer PragoData Consulting, s.r.o. Proctoringové a antiplagiátorské nástroje v LMS Moodle
Luděk Šulák PragoData Consulting, s.r.o. Rozšíření LMS Moodle pro vzdělávání studentů a zaměstnanců
Jan Topinka a Viktor Chejlava Západočeská univerzita v Plzni Využívání doplňků v LMS Moodle na Západočeské univerzitě v Plzni